Säädösmuutosten hakemisto: 1995

1471/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1470/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1445/1995
Laki kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain kumoamisesta
1443/1995
Laki eräistä kuntien valtionosuuksien järjestelyistä vuonna 1996
1442/1995
Verohallituksen päätös vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1441/1995
Verohallituksen päätös vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1440/1995
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
1433/1995
Valtioneuvoston päätös maaseudun rakennepoliittisesta ohjelmaperusteisesta tuesta metsänparannustöiden osalta
1425/1995
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1424/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkön vähittäismyyjän myyntiehtojen ja -hintojen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle
1422/1995
Valtioneuvoston päätös kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta
1420/1995
Asetus Teknillisestä korkeakoulusta
1417/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1416/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1415/1995
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1412/1995
Asetus Kansainvälisen demokratia- ja vaaliapuinstituutin perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1411/1995
Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1410/1995
Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä
1407/1995
Asetus Siemenperunakeskuksesta
1406/1995
Laki Siemenperunakeskuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.