Säädösmuutosten hakemisto: 1995

1405/1995
Valtioneuvoston päätös kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön sekä markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta
1404/1995
Valtioneuvoston päätös rakennussementeistä
1394/1995
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 7 momentin soveltamatta jättämisestä vuosina 1996-1998
1393/1995
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista
1388/1995
Vuoden 1996 veroasteikkolaki
1385/1995
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1996
1383/1995
Laki valtion virkamieslain eräiden säännösten kumoamisesta
1382/1995
Laki tasavallan presidentin kansliasta
1379/1995
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
1378/1995
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta
1377/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen pyynnin keskeyttämisestä Viron vesialueella
1376/1995
Valtiovarainministeriön päätös eräiden yhteisöjen Ahvenanmaan kunnallisveron eräpäivästä verovuodelta 1994
1375/1995
Valtioneuvoston päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita sekä tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista
1374/1995
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista
1373/1995
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista
1372/1995
Laki eräistä elintarvikerasvoista annetun lain kumoamisesta
1371/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1370/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta
1369/1995
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1368/1995
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.