Säädösmuutosten hakemisto: 1995

1367/1995
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
1366/1995
Valtioneuvoston päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta
1362/1995
Laki työnantajan lapsilisämaksun ja vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1996
1361/1995
Laki vuodelta 1996 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1355/1995
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n soveltamisesta vuosina 1995 ja 1996 annetun lain kumoamisesta
1353/1995
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1352/1995
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1346/1995
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta
1344/1995
Asetus poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa
1343/1995
Asetus ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain 12 §:n mukaisesta seurannan lakkauttamisesta eräiden valtioiden osalta
1340/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsämarjojen ja -sienten alkutuotevähennyksen poistumista korvaavasta poimintatuesta
1339/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä
1338/1995
Asetus eräistä väliaikaisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamiseen
1337/1995
Asetus vuoden 1978 kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1336/1995
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1335/1995
Asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteiden I ja II muutosten voimaansaattamisesta
1334/1995
Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle
1332/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1331/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kananmunista ja muista linnunmunista
1330/1995
Liikenneministeriön päätös palveluoperaattorien yhdysliikenteestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.