Säädösmuutosten hakemisto: 1995

13/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen pakkausmerkinnöistä
11/1995
Asetus ihmisestä peräisin olevien terapeuttisten aineiden vaihtoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
10/1995
Asetus Suomen liittymisestä Euroopan avaruusjärjestöä koskevaan yleissopimukseen ja sen liitännäisehtoihin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
9/1995
Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta
8/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
7/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä aktiivisia implantoitavia laitteita koskevista sosiaali- ja terveysministeriön päätöksistä
4/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
3/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien tuonnin rajoittamisesta eräissä tapauksissa
2/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.