Säädösmuutosten hakemisto: 1995

1287/1995
Laki Oikeusrekisterikeskuksesta
1286/1995
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1285/1995
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa
1284/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1279/1995
Asetus Latvian kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1278/1995
Laki Latvian kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1277/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
1276/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle
1275/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lapsilisän maksupäivästä
1267/1995
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1996 perittävästä maksusta
1265/1995
Valtiovarainministeriön päätös EU-juhlarahan lyömisestä
1264/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä
1263/1995
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa
1262/1995
Valtioneuvoston päätös eräiden rahoituslaitosten myöntämien puutarhatalouden luottojen korkotuesta
1261/1995
Valtioneuvoston päätös puutarhatalouden korkotukilainojen yleisistä ehdoista
1259/1995
Asetus maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä
1257/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkön myyntihintojen erittelystä laskutuksessa
1256/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös verkkopalveluiden myyntiehtojen ja -hintojen ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle
1251/1995
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa
1250/1995
Laki laintarkastuskunnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.