Säädösmuutosten hakemisto: 1995

1249/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1248/1995
Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1246/1995
Valtioneuvoston päätös käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä
1245/1995
Asetus Kyproksen tasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
1244/1995
Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1996
1238/1995
Laki kansanterveyskertomuksen antamisesta eduskunnalle
1230/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1229/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1228/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen ja Ruotsin välisestä kalastuskiintiön vaihtamisesta
1227/1995
Asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
1221/1995
Asetus kriminaalihuoltotyön valtionavusta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
1218/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivoskartoista
1215/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
1214/1995
Valtioneuvoston päätös Teknillisen tarkastuskeskuksen suoritteiden maksuperusteista
1211/1995
Asetus öljylämmityslaitteistoista
1209/1995
Ympäristöministeriön päätös rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista
1208/1995
Asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksia suorittavasta tarkastuslaitoksesta
1207/1995
Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
1205/1995
Laki luottoverolain kumoamisesta
1202/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös turvatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.