Säädösmuutosten hakemisto: 1995

1186/1995
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen sekä yhtiöveron hyvityksen hyväksi lukemisesta
1185/1995
Työministeriön päätös ETY-tyyppihyväksyttyjen traktoreiden käytöstä vaarallisissa olosuhteissa annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
1181/1995
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuonna 1998
1161/1995
Suomen Pankin ilmoitus Suomen Pankin peruskorosta
1160/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pohjoiseen tukeen sisältyvän porotaloudelle poronhoitovuodelta 1995/96 maksettavan eläinkohtaisen tuen täytäntöönpanosta
1159/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten turskan pyynnin keskeyttämisestä Viron vesialueella
1158/1995
Valtioneuvoston päätös vuokratalolainojen ja asumisoikeustalojen lainojen vuosimaksun tarkistuksen alentamisesta
1157/1995
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 9 §:n ja 9 a §:n soveltamisesta vuonna 1995
1149/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1148/1995
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1147/1995
Asetus kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevista merkinnöistä
1146/1995
Valtiovarainministeriön päätös Yhdistyneiden Kansakuntien 50-vuotisjuhlan johdosta lyötävästä juhlarahasta
1144/1995
Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1995 maksettavasta kansallisesta tuesta
1143/1995
Asetus turvatekniikan keskuksesta
1142/1995
Asetus Teknillisestä tarkastuskeskuksesta
1141/1995
Asetus Latinalaisen Amerikan kehityspankin perustamissopimuksen ja alueen ulkopuolisten maiden liittymistä koskevien yleisten sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
1140/1995
Asetus Euroopan unionin ydinaseettomien jäsenvaltioiden, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välillä ydinsulkusopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1139/1995
Asetus tuotevastuulain 5 §:n soveltamisesta Liechtensteinin ruhtinaskuntaan
1138/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1137/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.