Säädösmuutosten hakemisto: 1995

1136/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1135/1995
Valtioneuvoston päätös omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista
1134/1995
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1996
1131/1995
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
1130/1995
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1129/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös villan tuotantopalkkiosta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
1128/1995
Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkapuvusta ja aseistuksesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta
1127/1995
Ympäristöministeriön päätös jätteiden siirtoja koskevasta väliaikaisesta valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta
1125/1995
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhdistyksen vastuuvelan katteesta
1124/1995
Asetus tieliikennelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1123/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yleisestä poikkeuksesta kananmuna-asetukseen
1116/1995
Asetus poliisin henkilörekistereistä
1114/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden tarkastamisesta ja huoltamisesta
1112/1995
Poliisiasetus
1109/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1108/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1106/1995
Asetus kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 eräitä säännöksiä
1105/1995
Laki ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen n:o 7/94 eräiden määräysten hyväksymisestä ja päätöksen soveltamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
1103/1995
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1994 verotuksen toimittamisesta
1100/1995
Sisäministeriön päätös vartijan asusta annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.