Säädösmuutosten hakemisto: 1995

1098/1995
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta riipputelineisiin ja niiden tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1097/1995
Valtioneuvoston päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n 3 kohdan kumoamisesta
1095/1995
Asetus Eurooppa-koulun perussäännön ja siihen liittyvien pöytäkirjojen voimaansaattamisesta
1094/1995
Asetus Unkarin kanssa yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1092/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1091/1995
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1090/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kasvinviljelytuotteiden kansallisen tuotantotuen maksamiselle asetettavista laatuvaatimuksista
1088/1995
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
1087/1995
Asetus kalastus- ja pyyntialusten rekisteröimisestä ja tunnuksista annetun asetuksen kumoamisesta
1085/1995
Asetus Tampereen yliopistosta
1082/1995
Asetus opettajankoulutusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1079/1995
Sisäasiainministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1071/1995
Laki turvatekniikan keskuksesta
1070/1995
Laki Teknillisestä tarkastuskeskuksesta
1069/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1065/1995
Asetus Turun kauppakorkeakoulusta
1064/1995
Asetus Amerikan yhdysvaltain kanssa tieteellis-teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1063/1995
Asetus Suomen, Viron ja Ruotsin välillä M/S Estoniasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1060/1995
Laki työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
1009/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.