Säädösmuutosten hakemisto: 1995

107/1995
Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
106/1995
Opetusministeriön päätös eräistä maahanmuuttajien opetuksen erityisjärjestelyistä
105/1995
Valtioneuvoston päätös eräitä vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista
104/1995
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1995
97/1995
Asetus yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta
93/1995
Asetus poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
57/1995
Asetus alueellisista ympäristökeskuksista
56/1995
Asetus Suomen ympäristökeskuksesta
55/1995
Laki ympäristöhallinnosta
54/1995
Asetus ympäristöministeriöstä
52/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
51/1995
Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
50/1995
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
48/1995
Valtioneuvoston päätös alioikeuksien velvollisuudesta antaa konkurssiasioista erinäisiä tietoja Tilastolliselle Päätoimistolle annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
46/1995
Asetus Puolan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
45/1995
Laki Puolan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
43/1995
Asetus kudostyypitykseen käytettävien reagenssien vaihtoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
42/1995
Asetus veriryhmämääritykseen käytettävien reagenssien vaihtoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
41/1995
Asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteiden I ja II muutosten voimaansaattamisesta
40/1995
Asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) I liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.