Säädösmuutosten hakemisto: 1995

1007/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta kolmansista maista tapahtuvan kalastustuotteiden ja niistä saatujen valmisteiden ja jalosteiden maahantuonnin yhteydessä
1002/1995
Asetus elokuvien yhteistuotantoa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1001/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1000/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista
998/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
997/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
996/1995
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
995/1995
Valtioneuvoston päätös vuodelta 1995 maksettavasta pinta-alalisästä
994/1995
Asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
993/1995
Asetus Suomen aluevesien rajoista annetun lain soveltamisesta
991/1995
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1994
990/1995
I Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus päätöksestä
986/1995
Asetus Suomen ja Luxemburgin välisen kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
985/1995
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä vastuualueiden jakamisesta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen mukaisesti tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
984/1995
Asetus Viron kanssa Suomenlahden aluevesirajojen muuttamisessa käytettävästä menettelystä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
983/1995
Asetus Ruotsin kanssa Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhykkeen välisen rajan määrittämisestä Ahvenanmerellä ja pohjoisella Itämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
982/1995
Asetus Suomen aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
980/1995
Laki kiinteistön luovutuksesta Latvian tasavallalle
974/1995
Laki saamelaiskäräjistä
972/1995
Laki lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta annetun lain kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.