Säädösmuutosten hakemisto: 1994

1599/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1597/1994
Asetus säteilylain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1595/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien valtion tukea ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien lakien voimaantulosta
1594/1994
Laki teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta
1593/1994
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta
1592/1994
Valtioneuvoston päätös maatilavarastojen arvonalennuksen korvaamisesta
1591/1994
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
1589/1994
Asetus ydinenergialain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1588/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien lakien voimaantulosta
1587/1994
Asetus maatalouden interventiorahastosta
1586/1994
Asetus kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta
1583/1994
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta
1582/1994
Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta
1580/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien lakien voimaantulosta
1579/1994
Verohallituksen päätös arvonlisäverotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta
1578/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
1577/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
1576/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rakennepoliittisista kalataloustuista
1575/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä
1574/1994
Asetus eräiden kalastussopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.