Säädösmuutosten hakemisto: 1991

1744/1991
Asetus valtion opintotukikeskuksen erään viran lakkauttamisesta
1739/1991
Asetus Helsingin yliopiston henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä
1738/1991
Asetus Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan - nimisestä yksiköstä
1735/1991
Asetus puolustusvoimien eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
1734/1991
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslaviaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
1726/1991
Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
1725/1991
Siviilipalvelusasetus
1723/1991
Siviilipalveluslaki
1715/1991
Laki kansanterveyslain 14 §:n 6 momentin kumoamisesta
1713/1991
Laki ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedellytysten edistämisestä annetun lain kumoamisesta
1707/1991
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta
1706/1991
Sisäministeriön päätös matkustajakortista
1705/1991
Valtioneuvoston päätös kemikaaleista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta
1704/1991
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä perhe-eläkelain mukaisen lisäosan maksamista varten
1703/1991
Asetus kansaneläkelain 62 §:n mukaisesta kunnan lisäosaosuuden tilityksestä vuodelta 1992
1699/1991
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1992
1698/1991
Laki vuodelta 1992 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1691/1991
Verohallituksen päätös vuonna 1992 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1689/1991
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
1687/1991
Laki sijoitusrahastolain 27 §:n kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.