Säädösmuutosten hakemisto: 1990

1398/1990
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1991 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1397/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maakaasuinvestointeihin annettavien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
1396/1990
Valtioneuvoston päätös ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin suoritettavasta valtionavustuksesta
1395/1990
Valtioneuvoston päätös Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista perittävistä maksuista
1394/1990
Verohallituksen päätös vuonna 1991 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1391/1990
Asetus poliisin erään viran perustamisesta
1385/1990
Verohallituksen päätös työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa
1384/1990
Asetus eräistä opetusministeriön hallinnonalan virkajärjestelyistä
1383/1990
Asetus opetushallituksen toimialaan kuuluvien eräiden valtion koulujen ja oppilaitosten suoritteista perittävistä maksuista
1380/1990
Asetus koulutussopimuksen perusteella työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta
1374/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta
1372/1990
Valtioneuvoston päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
1368/1990
Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä
1364/1990
Laki yksityisen työnantajan kansaneläkemaksun poikkeuksellisesta alentamisesta vuonna 1991
1363/1990
Valtiovarainministeriön päätös taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1362/1990
Asetus asunto-olojen kehittämisrahaston lainanottovaltuuksista vuonna 1991
1361/1990
Asetus valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisten liikelaitosten lainanottovaltuuksista vuonna 1991
1360/1990
Asetus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1357/1990
Laki Vaasan yliopistosta
1354/1990
Laki ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen yhteensovittamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.