Säädösmuutosten hakemisto: 1985

960/1985
Asetus suoraan julkaisijalta tilattavien sanomalehtien vaihdosta toisaalta Suomen, toisaalta Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin välisessä postiliikenteessä sekä näistä lähetyksistä sanotussa liikenteessä suoritettavista maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
956/1985
Asetus Ekokem Oy Ab:n koti- ja ulkomaisten lainojen valtion takauksista
955/1985
Valtioneuvoston päätös valuuttalain täytäntöönpanosta
954/1985
Valuuttalaki
953/1985
Obligaatiolainojen veronhuojennusasetus
952/1985
Obligaatiolainojen veronhuojennuslaki
938/1985
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista
937/1985
Päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
936/1985
Päätös eräiden, yrittäjien eläkelain mukaista toimintaa harjoittavien, avustuskassojen rekisteröimistä ja valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle
932/1985
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa yhteistoiminnasta matkailun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
931/1985
Asetus Israelin kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
930/1985
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1985 tulo- ja menoarvioon
928/1985
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
926/1985
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1986
924/1985
Päätös ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisestä väliaikaisesti
921/1985
Asetus eräistä ammatillisen peruskoulutuksen väliaikaisista järjestelyistä valtion ammatillisissa oppilaitoksissa
919/1985
Laki asunto-olojen kehittämisestä
915/1985
Valtioneuvoston päätös alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavista järjestysohjeista
914/1985
J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1986
910/1985
Päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.