Säädösmuutosten hakemisto: 1985

909/1985
Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
908/1985
Asetus työvoiman vuokrauksesta
902/1985
Laki Svenska Finlands folkting -nimisen järjestön valtionavusta
900/1985
Päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
899/1985
Asetus eräiden myrskytuhoalueiden luontaista uudistumista edistävien ja metsänviljelytöiden suorittamisesta
898/1985
Asetus Oy Sisu-Auto Ab:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
889/1985
Päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
888/1985
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
887/1985
Päätös työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1986
886/1985
Asetus siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta
884/1985
Asetus eräiden kaupunkien perustamisesta
883/1985
Laki eräiden asuntolainojen koron alentamisen sekä lyhennysten ja korkojen lykkäämisen väliaikaisesta järjestämisestä
878/1985
Laki vuoden 1986 poikkeussäännöksistä verolakeihin
875/1985
Päätös eräiden kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja - avustuksista sekä lainoista annetun lain 2, 7 ja 12 §:ssä tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
870/1985
Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetus
869/1985
Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
865/1985
Päätös kihlakunnanoikeuden lautamiehen palkkion perusteista
863/1985
Valtioneuvoston päätös valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisperusteista
858/1985
Asetus valtion lentoasemilla perittävistä maksuista
853/1985
Asetus Neuvostoliiton kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1986- 1990 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.