Säädösmuutosten hakemisto: 1985

852/1985
Laki Neuvostoliiton kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1986- 1990 tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
851/1985
Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1986
849/1985
Päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
843/1985
Asetus tilastokeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
842/1985
Asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä
841/1985
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1985 aikana
840/1985
Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijän eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
839/1985
Päätös työntekijäin eläkeasetuksen 9 §:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
837/1985
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
836/1985
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 80-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä
832/1985
Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta
831/1985
Asetus tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
830/1985
Päätös terveydelle vaarallisen jätteen merkitsemisestä
829/1985
Päätös Suomen Vapaakirkko-nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
828/1985
Asetus öljysuojarahastosta
827/1985
Asetus eläinlääkärin erikoistumisesta
826/1985
Asetus Helsingin yliopiston geeniteknologian laitoksen johtajan viran täyttämisestä
823/1985
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
822/1985
Päätös kehitysmaista peräisin olevien telttojen tullietuuden väliaikaisesta peruuttamisesta
821/1985
Päätös maidon vientikustannusmaksun muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.