Säädösmuutosten hakemisto: 1985

1096/1985
Laki vuodelta 1986 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1093/1985
Laki alustoimitusten rahoitukseen myönnettävistä korkotukilainoista
1092/1985
Laki valkuaisverosta
1091/1985
Päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
1088/1985
Laki luopumiskorvauksesta annetun lain kumoamisesta
1082/1985
Päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista
1081/1985
Päätös eräiden alueiden pidättämisestä riistanhoidollisiin tarkoituksiin
1080/1985
Päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta
1076/1985
Asetus koe-eläintoiminnasta
1074/1985
Päätös vuonna 1986 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1073/1985
Päätös terveydelle vaarallisen jätteen käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta
1072/1985
Päätös liikealan erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin suoritettavasta valtionavustuksesta
1071/1985
Päätös ammatillisista erikoisoppilaitoksista
1069/1985
Nuorisotyöasetus
1068/1985
Nuorisotyölaki
1065/1985
Päätös osingon ja koron vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa
1064/1985
Päätös vuodelta 1985 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1062/1985
Asetus ilma-alusten katsastamisesta, tarkastuslentotoiminnasta ja lentäjän lupakirjoista perittävistä maksuista
1061/1985
Oikeusministeriön tietojärjestelmäyksikön maksuperusteasetus
1060/1985
Asetus liiketoimintakieltorekisteristä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.