Säädösmuutosten hakemisto: 1983

1155/1983
Päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta
1154/1983
Päätös vuodelta 1983 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1153/1983
Päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
1152/1983
Päätös saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista
1148/1983
Asetus valtion polttoainekeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
1142/1983
Laki kansanterveyslaitoksen aluelaitoksen henkilökunnan aseman järjestämisestä aluelaitoksen tehtävien siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi
1141/1983
Asetus geologian tutkimuskeskuksesta
1133/1983
Päätös eläinlääkäreiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten valtionosuuden perusteista
1132/1983
Asetus valtion lihantarkastamon suoritteista perittävistä maksuista
1131/1983
Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1129/1983
Asetus kansaneläkelain 42 a §:ssä tarkoitetuista hoitolaitoksista
1125/1983
Laki vuodelta 1984 suoritettavasta työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta
1117/1983
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1984
1114/1983
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämästä pienten ja keskisuurten yritysten liikkeenjohdollisesta koulutuksesta perittävistä maksuista
1112/1983
Asetus Ajokki Oy:n lainojen valtion takauksista
1111/1983
Asetus Imatran Voima Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
1110/1983
Asetus Oy Sisu-Auto Ab:n lainojen valtion takauksista
1109/1983
Asetus neuvostoliittolaisten järjestöjen osallistumisesta kalanviljelystoimenpiteisiin Inarinjärven kalakantojen säilyttämiseksi Neuvostoliiton kanssa tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1107/1983
eräästä poikkeuksesta rakennuslakiin
1105/1983
Laki varmuusvarastointimaksusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.