Säädösmuutosten hakemisto: 1980

1107/1980
Päätös kuoreen ja muikun kalastamisesta Kymen läänissä
1105/1980
Asetus Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuosina 1975 ja 1976 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten voimaansaattamisesta
1104/1980
Asetus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehtyä yleissopimusta (CMR) koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1103/1980
Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1102/1980
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 7 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1101/1980
Asetus kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien selkkausten uhrien suojelemisesta tehtyjen, vuoden 1949 Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta
1100/1980
Laki kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyn, vuonna 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1099/1980
Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten voimaansaattamisesta
1098/1980
Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1097/1980
Laki öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta.
1096/1980
Päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvien oppilaiden majoitus- ja ruokailukustannuksista
1095/1980
Päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvalle oppilaalle myönnettävästä erityistuesta
1094/1980
Päätös kurssiaikana palkkaa tai muuta vastaavaa tuloa saavan työllisyyskoulutukseen osallistuvan oppilaan oikeudesta koulutustukeen sekä ilmaiseen oppilasmajoitukseen ja ruokailuun
1093/1980
Päätös asumistuen määräytymisperusteista
1092/1980
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan rakennusten jälleenhankinta-arvo on vuodelta 1980 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa arvioitava
1090/1980
Valtioneuvoston päätös valtion radiorahaston varojen käytöstä
1087/1980
Laki vuodelta 1981 suoritettavasta työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja vakuutetun sairausvakuutusmaksusta
1086/1980
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1981
1083/1980
Laki eräästä poikkeuksesta rakennuslakiin
1082/1980
Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.