Säädösmuutosten hakemisto: 1977

960/1977
Asetus kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja prokurasta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
953/1977
Asetus maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
951/1977
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta
948/1977
Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
943/1977
Laki Kostamuksen alueella tapahtuvan toiminnan aiheuttamista poikkeuksista verolainsäädäntöön
942/1977
Päätös poikkeuksista maidontarkastuslain (558/46) nojalla annettuihin maidon myyntiaikoja koskeviin määräyksiin
939/1977
Laki lannoitteiden valmisteverosta
938/1977
Asetus yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpanosta
937/1977
Asetus yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain voimaanpanosta Norjan, Ruotsin ja Tanskan osalta
926/1977
Päätös maatalouden tutkimuskeskuksen eräistä palveluksista perittävistä maksuista
925/1977
Päätös metsälautakunnista
923/1977
Päätös Suomen Pankin vuoden 1977 viidenkymmenen markan setelin paperia, ulkonäköä ja tekotapaa koskevien määräysten julkaisemisesta asetuskokoelmassa
922/1977
Asetus museoviraston suoritteista perittävistä maksuista
921/1977
Asetus yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta
918/1977
Päätös alueellisesta kuljetustuesta annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrän korottamisesta
915/1977
Asetus tasavallan presidentin kansliasta
913/1977
Laki vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun ja sairausvakuutusmaksun huomioon ottamisesta merimiesverotuksessa vuonna 1978
910/1977
Kotiuttamisrahalaki
908/1977
Laki aluevaihdosta valtion ja Vantaan kaupungin välillä
907/1977
Laki aluevaihdosta valtion ja Heinolan kaupungin välillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.