Säädösmuutosten hakemisto: 1977

788/1977
Asetus vuodelta 1977 maksettujen työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumisesta
787/1977
Asetus vuodelta 1976 maksettujen työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumisesta
785/1977
Asetus valtion audiovisuaalisen keskuksen suoritteista perittävistä maksuista
784/1977
Asetus Televa Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
783/1977
Asetus moottorikäyttöisten ajoneuvojen maastokäytön rajoittamisesta
782/1977
Päätös veronhuojennustalletusten perusteella ennakonpidätyksestä tehtävästä vähennyksestä
776/1977
Asetus Teollistamisrahasto Oy- Industrialization Fund of Finland Ltd:n lainojen valtion takauksista
772/1977
Ulkoasianhallinnon maksuperusteasetus
771/1977
Asetus Euroopan kuljetusministerikonferenssia (CEMT) koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
770/1977
Asetus Italian kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
769/1977
Laki Italian kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
768/1977
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan liikevaihtoverolain 18a §:n 3 momentissa tarkoitettu suhteellinen osuus uuden teollisuusrakennuksen vähennyskelpoisesta ostohinnasta lasketaan
766/1977
Päätös erään tilan ja tilanosan siirtämisestä Toijalan kaupungista Viialan kuntaan ja erään tilanosan siirtämisestä Viialan kunnasta Toijalan kaupunkiin
765/1977
Päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Kälviän kunnasta Lohtajan kuntaan ja Lohtajan kunnasta Kälviän kuntaan
764/1977
Asetus energiapolitiikan neuvostosta
761/1977
Valtioneuvoston päätös markan ulkoisesta arvosta
760/1977
Asetus markan ulkoista arvoa koskevien asioiden käsittelystä valtioneuvostossa
755/1977
Valtioneuvoston päätös investointien ohjaamista koskevien asioiden käsittelystä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa
754/1977
Päätös yritysten työllisyyspoliittisesta suhdanneavustuksesta
752/1977
Asetus opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien eräiden virkojen tehtäväpiirien ja erään toimen nimen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.