Säädösmuutosten hakemisto: 1977

1082/1977
Asetus eräiden valtiovarainministeriön sekä sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
1081/1977
Asetus sisäasiainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
1077/1977
Laki kuntien yleisistä rahoitusavustuksista
1076/1977
Päätös öljyväkirehujen valmisteverojen väliaikaisesta alentamisesta
1075/1977
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahasta
1072/1977
Asetus Suomen Teollisuuspankki Oy:n ulkomaisten lainojen valtion takauksista
1071/1977
Asetus eräiden ravintorasvojen valmisteverosta
1066/1977
Laki taloudellisen kehityksen turvaamisesta
1065/1977
Laki Suomen Tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1978
1064/1977
Päätös Luettelo ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1978
1063/1977
Päätös Vaasan raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja hallinnosta
1062/1977
Päätös siian alimmasta mitasta Oulun ja Lapin läänien alueella
1061/1977
Päätös siian alimmasta mitasta Vaasan läänin alueella
1060/1977
Päätös metsänparannuslain 6 d §:n mukaisesta avustuksesta
1059/1977
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta
1058/1977
Päätös ehdoista, joilla eräät ravintorasvat vapautetaan valmisteverosta
1057/1977
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1056/1977
Asetus Maatalouden kansainvälisen kehittämisrahaston perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1055/1977
Päätös eräiden tavaroiden vapauttamisesta tasausverosta
1052/1977
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön erään viran perustamisesta ja erään viran lakkauttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.