Säädösmuutosten hakemisto: 1977

1048/1977
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1047/1977
Päätös veronkantoviranomaisen oikeudesta myöntää vuodelta 1976 toimitetussa verotuksessa määrättyjen verojen ja maksujen suorittamisen lykkäystä eräissä tapauksissa
1046/1977
Päätös kuntien ryhmityksestä rintamasotilaseläkkeen maksamista varten
1045/1977
Päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkelain mukaisen tukiosan maksamista varten
1044/1977
Mielisairasasetus
1040/1977
Asetus arkistohallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
1039/1977
Asetus eräiden sosiaalihuoltoon sekä raittius- ja alkoholitarkastustoimeen kuuluvien tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
1034/1977
Asetus velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Norjan, Ruotsin ja Tanskan osalta
1033/1977
Asetus valtionarkiston ja maakunta-arkistojen suoritteista perittävistä maksuista
1030/1977
Asetus Pohjoismaiden välisen sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1029/1977
Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn verotusasioita koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1028/1977
Laki Neuvostoliiton kanssa tehdyn verotusasioita koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1027/1977
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1977 tulo- ja menoarvioon
1026/1977
Laki eräiden virkojen ja toimien perustamisesta
1025/1977
Laki Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten soveltamisesta
1024/1977
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvo vuodelta 1977 toimitettavassa verotuksessa määrätään
1023/1977
Päätös palkkiotalletuslain mukaisten säästöpalkintojen suuruudesta vuodelta 1978 toimitettavassa arvonnassa
1022/1977
Päätös eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
1021/1977
Päätös metsänlannoitteista suoritettavan valmisteveronpalautuksen ehdoista
1019/1977
Asetus Suomen Vientiluotto Oy-Finlands Exportkredit Ab:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.