Säädösmuutosten hakemisto: 1977

1015/1977
Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista
1011/1977
Laki öljyväkirehujen valmisteverosta
1010/1977
Laki eräiden ravintorasvojen valmisteverosta
1008/1977
Tuontimaksulaki
1007/1977
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatalousmaan arvo vuodelta 1977 toimitettavassa verotuksessa määrätään
1006/1977
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan kotieläinten arvo vuodelta 1977 toimitettavassa verotuksessa määrätään
1000/1977
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Etelä-Afrikkaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
994/1977
Laki saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta
989/1977
Päätös ruisseoksen hinnanalennuskorvauksesta
988/1977
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta
987/1977
Asetus kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköissä perittävistä ylläpitomaksuista
986/1977
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1978
985/1977
Laki valtion maa-alueen myymisestä Rengon kunnalle
982/1977
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista
981/1977
Työsuojeluhallituksen päätös suurimmasta sallitusta melusta laivaväen asuintiloissa aluksella
980/1977
Päätös liikevaihtoverolain 18 §:n 2 momentissa ja eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä liikevaihtoverolakiin annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun vähennyksen laskemisperusteista eräissä tapauksissa
979/1977
Päätös niistä poikkeuksista, joiden mukaan eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä liikevaihtoverolakiin annetun lain 5 §:ssä tarkoitettu veronpalautus lasketaan
977/1977
Päätös kunnille ja kuntainliitoille suoritettavasta työllistämistuesta
968/1977
Laki raastuvanoikeuksien, maistraattien ja kaupunkien ulosottolaitoksen henkilöstön palkkausjärjestelmän muuttamisesta
964/1977
Asetus koiraveron suorittamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.