Säädösmuutosten hakemisto: 1972

965/1972
Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1973
964/1972
Päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
959/1972
Laki vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun ja sairausvakuutusmaksun huomioon ottamisesta merimiesverotuksessa vuonna 1973
958/1972
Laki vuodelta 1973 suoritettavan vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä
955/1972
Laki väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista säännöksistä
953/1972
Asetus pohjoismaiden terveydenhoitokorkeakoulua koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
952/1972
Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa diplomaattisten suhteiden solmimisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
951/1972
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tullikysymyksissä tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
950/1972
Laki Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tullikysymyksistä tehdyn sopimuksen eräiden muutosten hyväksymisestä
949/1972
Asetus Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen ja sen liitteiden eräiden määräysten voimaansaattamisesta
948/1972
Laki Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen ja sen liitteen eräiden määräysten hyväksymisestä
947/1972
Asetus Puolan kanssa tehdyn konsulisopimuksen voimaansaattamisesta
946/1972
Laki Puolan kanssa tehdyn konsulisopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
945/1972
Päätös eräälle sairaalalle myönnetystä oikeudesta perityttää sairaalamaksuja ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä
944/1972
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
933/1972
Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa
931/1972
Päätös Jyväskylän yliopiston opettajanvalmistuslaitoksen englannin kielen lehtorin viran siirtämisestä yliopiston humanistiseen tiedekuntaan
925/1972
Asetus oppikoulun kouluneuvoston jäsenten ja apujäsenten vaaleista
924/1972
Asetus kansainvälisessä posti- ja teleliikenteessä sovellettavan kultafrangin vasta-arvon ja eräiden maksujen määräämisestä
921/1972
Laki valtion väestönsuojelukoulusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.