Säädösmuutosten hakemisto: 1970

837/1970
Päätös eräiden työansioiden huomioon ottamisesta kunnan- ja kaupungineläinlääkärin eläkettä määrättäessä
836/1970
Päätös elokuvatuotannon laatutuesta
835/1970
Päätös väestön keskusrekisterin perustamista varten annettavista tiedoista suoritettavasta korvauksesta
832/1970
Asetus merenkulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
831/1970
Asetus työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
824/1970
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä
823/1970
Asetus ulosmittaamatta jätettävästä palkan tai eläkkeen määrästä
822/1970
Asetus huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta
821/1970
Asetus huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annetun lain soveltamisesta Suomen sekä Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä
820/1970
Asetus Romanian Sosialistisen Tasavallan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
819/1970
Asetus Tsekkoslovakian kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
818/1970
Laki Tsekkoslovakian kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
817/1970
Asetus Bulgarian kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
816/1970
Laki Bulgarian kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
815/1970
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
814/1970
Päätös ennakonpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
813/1970
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatilatalouden tuloverolain 12 §:ssä tarkoitettu tulo on verotusta varten arvioitava
812/1970
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan rakennuspaikan ja maapohjan käypä arvo sekä rakennusmaa-alueen lisäarvo on tulo- ja omaisuusverotuksessa vuodelta 1970 arvioitava
811/1970
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvo vuodelta 1970 toimitettavassa verotuksessa määrätään
806/1970
Laki valtion opetuselokuvatoimikunnan toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavien maksujen perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.