Säädösmuutosten hakemisto: 1970

917/1970
Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1971
914/1970
Päätös liikevaihtoveron palauttamisesta maidon ja vehnän markkinoimismaksusta maksuvelvollisille aiheutuvan ylimääräisen liikevaihtoverorasituksen korvaamiseksi
912/1970
Asetus Puolan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen ja siihen liittyvän teollista yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
911/1970
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 20 artiklaa koskevan muutoksen voimaansaattamisesta
910/1970
Asetus Valtion iltaoppikoulun virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
909/1970
Asetus työriitojen sovittelusta
908/1970
Asetus työriitojen valtakunnansovittelijan toisen viran perustamisesta
907/1970
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
906/1970
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta jatkamisesta
905/1970
Asetus yhden hallitusneuvoksen viran perustamisesta valtiovarainministeriöön
904/1970
Asetus väestörekisteristä annettavista todistuksista, otteista ja jäljennöksistä perittävistä maksuista
896/1970
Laki henkikirjoittajista
894/1970
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1970 tulo- ja menoarvioon
893/1970
Päätös tapaturmaviraston asiamiehistä
892/1970
Päätös Lopen kunnan julistamisesta perunasyövän saastuttamaksi sekä siitä aiheutuvista perunan viljely- ja kauppaamisrajoituksista
890/1970
Päätös eräiden nimismiespiirien uudelleen järjestämisestä
889/1970
Päätös ulkomailla tehtyjen virkamatkojen päivärahoista ja hotellikorvauksista
888/1970
Päätös meijerivoin hinnoista
887/1970
Päätös voin hinnanalennusmaksusta
886/1970
Päätös maidontuottajille meijeriliikkeistä myytävän tuottaja-alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.