Säädösmuutosten hakemisto: 1969

930/1969
Asetus Svasimaan kansalaisten viisumivapaudesta
929/1969
Asetus Unkarin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
928/1969
Asetus Suomen Tasavallan ja Korean Demokraattisen Kansantasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
927/1969
Asetus suosituimmuuden soveltamisesta Korean Demokraattisen Kansantasavallan alueelta peräisin oleviin tavaroihin
926/1969
Asetus Suomen Tasavallan ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan välillä tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
925/1969
Laki kansainvälisistä kehitysluotoista
924/1969
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan asuin-, toimisto-, myymälä-, talous-, tehdas- ja varastorakennusten jälleenhankinta-arvo on vuodelta 1969 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa arvioitava
919/1969
Päätös Loimaan kauppalan seurakunnan nimen muuttamisesta Loimaan kaupunkiseurakunnaksi ja Loimaan seurakunnan nimen muuttamisesta Kanta-Loimaan seurakunnaksi
918/1969
Asetus tapaturmavirastosta
917/1969
Asetus eräiden opetusministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
916/1969
Asetus Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumien selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
915/1969
Päätös valtion eläkelain 2 §:ssä säädetyn keskimääräisen työansion markkamäärän tarkistamisesta
914/1969
Päätös maatilataloutta harjoittavan verovelvollisen veroilmoituksen antamisajan pidentämisestä
913/1969
Päätös voin hinnanalennusmaksusta
912/1969
Päätös Lauttasaaren maantiesillan liikennöimisestä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
911/1969
Päätös sairausvakuutuslain 16 §:ssä säädettyjen markkamäärien korottamisesta
907/1969
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
906/1969
Asetus eräiden valtioneuvoston kanslian hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
905/1969
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B- liitettä koskevan muutoksen voimaansaattamisesta
904/1969
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention D- liitettä koskevien muutosten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.