Säädösmuutosten hakemisto: 1964

712/1964
Asetus nuoremman hallitussihteerin viran perustamisesta sisäasiainministeriöön
710/1964
Asetus Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle tehdyn 27 päivänä syyskuuta 1962 allekirjoitetun sopimuksen liitteeksi tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
706/1964
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
699/1964
Laki metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta
698/1964
Laki muuttopäivän siirtämisestä huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa
693/1964
Päätös ennakonpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
690/1964
Päätös Turun suomalaisen säästöpankin eläkesäätiö s.r. ja Kontorspersonalens vid F. Å. A. Pensionsstiftelse r.s. nimisten eläkesäätiöiden suoritettavien eläkkeiden ulosmittauskiellosta
687/1964
Laki koski- ja muun omaisuuden vaihdosta valtion ja A. Ahlström Osakeyhtiö -nimisen yhtiön välillä
686/1964
Laki tullitariffin muuttamisesta annetun lain soveltamisesta
681/1964
Päätös Jyväskylän raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
680/1964
Päätös aerosoleista
679/1964
Asetus eläinlääkärien toimituspalkkioista
678/1964
Asetus kuljetettavien kaasusäiliöiden ja aerosolien tarkastusmaksuista
677/1964
Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä tullikysymyksissä tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
676/1964
Laki Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä tullikysymyksissä tehdyn sopimuksen muutosten hyväksymisestä
675/1964
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention sekä Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisen sopimussuhteen luomista koskevan sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
674/1964
Laki Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention sekä Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisen sopimussuhteen luomista koskevan sopimuksen eräiden muutosten hyväksymisestä sovellettavaksi Suomen Tasavallan ja vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisissä suhteissa
673/1964
Päätös liikevaihtoverotoimistojen nimistä ja toimialueista
672/1964
Päätös eräiden tuontimaksujen vapauttamisehdoista
670/1964
Päätös eräiden leipomotuotteiden valmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.