Säädösmuutosten hakemisto: 1963

263/1963
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Nokian kauppalasta Ja Vesilahden kunnasta Lempäälän kuntaan
262/1963
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Kaarinan, Liedon ja Paimion kunnista sekä Paraisten maalaiskunnasta Piikkiön kuntaan
255/1963
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyyn sopimukseen liittyvän, 20 päivänä toukokuuta 1963 allekirjoitetun lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
254/1963
Asetus yleismaailmallisen tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta
253/1963
Päätös kirjastohuoneistojen lämmitys-, valaistus- ja siivouskustannusten perusteista
252/1963
Päätös kirjastorakennusten ja -huoneistojen kunnossapitokustannusten perusteista
251/1963
Päätös petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
250/1963
Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien muuttamisesta
249/1963
Asetus puolustusministeriön ja puolustuslaitoksen eräiden virkojen ja toimien muuttamisesta sekä puolustusministeriöstä annettuun asetukseen ja puolustuslaitosasetukseen liittyvien virkojen ja toimien luetteloiden muuttamisesta
247/1963
Asetus väestönsuojelun johto- ja muun erityishenkilöstön koulutuksesta
246/1963
Asetus lääkintähuollosta poikkeuksellisissa oloissa
244/1963
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
243/1963
Päätös hinnanerojen perimisestä sokerin hinnankorotuksen yhteydessä
241/1963
Asetus työeläkekassojen toimialoista
240/1963
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain soveltamisesta
239/1963
Asetus eräiden maatalousministeriön alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien nimien muuttamisesta
238/1963
Asetus maanhankintalain mukaisesti poisotettavien puiden ottoaikojen pidentämisestä
235/1963
Asetus metsästäjäin keskusjärjestön jakautumisesta riistanhoitopiireihin
234/1963
Asetus ulkomailla tehtyyn patenttihakemukseen perustuvasta etuoikeudesta eräissä tapauksissa
233/1963
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1963 tulo- ja menoarvioon

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.