Säädösmuutosten hakemisto: 1961

592/1961
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1961 tulo- ja menoarvioon
591/1961
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1961 tulo- ja menoarvioon
589/1961
Päätös valtion avustusten ja lainojen työllisyysehdoista
587/1961
Asetus auto- ja moottoripyöräverosta
586/1961
Laki lapsiperheiden asumistuesta
585/1961
Laki eräiden vuokrasuhteiden järjestämisestä huoneenvuokrasäännöstelyn päättyessä
580/1961
Laki valtion vuoden 1962 obligaatiolainojen veronhuojennuksista
578/1961
Päätös kalastus- ja pyyntialusten tunnuksista
577/1961
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
576/1961
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
574/1961
Päätös metsähallituksen alaisten valtionmaiden aluejaosta
572/1961
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B liitteen IV luettelon muutosten voimaansaattamisesta
571/1961
Laki Suomen Tasavallan ja Intian Tasavallan välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden säännöksien hyväksymisestä
570/1961
Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta
569/1961
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
568/1961
Päätös ennakonpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
564/1961
Asetus Turun yliopiston valtionavustuksesta annetun lain soveltamisesta
563/1961
Laki henkilöautoista ja moottoripyöristä suoritettavasta verosta
561/1961
Laki tulitikkuverosta
559/1961
Laki geologisesta tutkimuslaitoksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.