Säädösmuutosten hakemisto: 1961

516/1961
Päätös asuinhuoneistojen vuokrakustannusten noususta
515/1961
Päätös Pieksämäen kauppalaseurakunnan nimen muuttamisesta Pieksämäen kaupunkiseurakunnaksi
514/1961
Päätös kansanedustajain paikkojen jaosta eri vaalipiirien kesken
513/1961
Asetus Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa suoritettavista maksuista
512/1961
Asetus eräiden väkijuomain alkoholipitoisuudesta
510/1961
Päätös kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuksiin
509/1961
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1961
508/1961
Asetus valtion serobakteriologisista laboratorioista
504/1961
Laki aluevaihdosta valtion ja Lahden kaupungin välillä
503/1961
Päätös oravan pyynnistä
500/1961
K Tasavallan Presidentin avoin kirje ja käsky uusien edustajanvaalien toimittamisesta ja Eduskunnan kokoontumisesta uusille valtiopäiville
496/1961
Laki valtion viljavaraston lainanottovaltuuksista
495/1961
Päätös näädän ja saukon pyydystämisestä
493/1961
Asetus osallistumisesta ulkomailla valitsijamiesten vaaleihin
489/1961
Laki asuntotuotannon veronhuojennuslakien eräiden säännösten soveltamisesta Rovaniemen kaupungissa
488/1961
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1961 tulo- ja menoarvioon
487/1961
Asetus säteilyfysiikan laitoksesta
486/1961
Asetus valtion seerumlaitoksesta
483/1961
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B liitteen I luettelon muutosten voimaansaattamisesta
482/1961
Päätös valtionavustukseen oikeutettujen kunnallisten ja yksityisten laitosten omien rakennusten vuokra-arvojen määräämisperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.