Säädösmuutosten hakemisto: 1960

443/1960
Asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain soveltamisesta Suomen ja Tanskan välillä
441/1960
Asetus eräiden työvoima-asiain hallinnon sekä ammatinvalinnan ohjauksen virkojen ja toimien perustamisesta
440/1960
Päätös vuonna 1961 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan tulon korottamisesta
439/1960
Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
438/1960
Päätös sianlihan maahantuonnista ja siinä noudatettavista tulleista
436/1960
Päätös Oulun yliopiston tutkintosäännön vahvistamisesta
435/1960
Asetus merenkulkulaitoksen alusten avustusmaksuista
432/1960
Asetus eräiden metsähallinnon virkojen lakkauttamisesta
431/1960
Asetus maailmanpostisopimuksen voimaansaattamisesta
430/1960
Laki kuorimattoman puutavaran lauttaamisesta vuonna 1961
429/1960
Laki optikon toimen harjoittamisesta
427/1960
Päätös näädän ja saukon pyydystämisestä
424/1960
Asetus maanmies- ja pienviljelysneuvojaopistoista
423/1960
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen liitteeseen II tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
422/1960
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken voimassa olevan näiden maiden välisen liikenteen terveydenhoidollisen tarkastuksen helpottamiseksi 19 päivänä maaliskuuta 1955 allekirjoitetun sopimuksen 6 artiklan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
421/1960
Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välistä sivistyksellistä yhteistoimintaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
420/1960
Asetus Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
419/1960
Asetus Norjan, Ruotsin ja Tanskan viranomaisten antamien muukalaispassien ja matkatodistusten haltijain viisumivapaudesta
418/1960
Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Punkalaitumen kunnasta Tyrvään kuntaan
417/1960
Päätös erään tilan siirtämisestä Isonkyrön kunnasta Ilmajoen kuntaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.