Säädösmuutosten hakemisto: 1960

321/1960
työllisyysasetus
320/1960
työllisyyslaki
314/1960
Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta
313/1960
Asetus Rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat Oy:n ulkomaisille lainoille annettavista valtion takauksista
310/1960
Laki eräistä maatalouden perusparannustöistä suoritettavista palkkioista
309/1960
Laki metsäojitustyöstä maksettavista palkkioista
307/1960
Laki aluevaihdosta valtion ja Osakeyhtiö Vuoksenniska Aktiebolag nimisen osakeyhtiön välillä
304/1960
Laki Otanmäki Oy:lle valtion varoista myönnettyjen lainojen järjestelystä
303/1960
Laki eräistä ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain voimaansaattamista koskevista toimenpiteistä
300/1960
Päätös makeisvalmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
299/1960
Laki makeisvalmisteverosta
298/1960
Päätös liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden säännöstelystä Helsingin kaupungissa
297/1960
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä
296/1960
Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
295/1960
Päätös Inarinjärvestä pyydystetyn alamittaisen siian kaupasta
294/1960
Asetus työajasta valtion virastoissa ja laitoksissa
292/1960
Asetus kahden oikeusneuvoksen viran perustamisesta korkeimpaan oikeuteen ja yhden hallintoneuvoksen viran perustamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen
291/1960
Asetus lainsäädäntöosaston päällikön viran sekä puhtaaksikirjoittajan toimen perustamisesta oikeusministeriöön
287/1960
Laki julkisesta notaarista
286/1960
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa tehdyn luottosopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.