Säädösmuutosten hakemisto: 1957

452/1957
Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
451/1957
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
450/1957
Päätös työaikalain voimaantulon lykkäämisestä eräissä laitoksissa
448/1957
Laki työväensuojelua koskevien määräysten antamisesta eräissä tapauksissa
446/1957
Laki maan ulkomaankaupan ja talouselämän turvaamisesta
445/1957
Päätös hinnantasauslain soveltamisesta
444/1957
Laki hintatason turvaamisesta
442/1957
hinnantasauslaki
441/1957
Päätös kuntien ryhmityksestä tukiosan kustannusosuuden maksamiseksi kansaneläkelaitokselle
440/1957
Laki henkilöautoista ja moottoripyöristä suoritettavasta verosta
439/1957
Päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1958
438/1957
Laki tullien kantamisesta vuonna 1958
433/1957
Laki Kaupan yhteistyöjärjestöä koskevan sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
432/1957
Asetus eräiden Tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
431/1957
Laki tarkistetun tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
428/1957
Päätös valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista
427/1957
Asetus asepalveluksessa olleiden henkilöiden oppikouluopintojen järjestämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
425/1957
Asetus valtion oppilaitosten tuntiopettajista
424/1957
Asetus työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta annetun lain täytäntöönpanosta
423/1957
Metsänparannuslaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.