Säädösmuutosten hakemisto: 1957

319/1957
Asetus viljan, perunan ja puutarhatuotteiden varastoimisen edistämisestä annetun lain soveltamisesta
318/1957
Asetus Suomen ja Intian hallitusten välillä teknillisen avun antamisesta Intialle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
315/1957
Asetus eräiden lähettilään virkojen haltijoilla olevasta suurlähettilään arvosta ja asemasta
313/1957
Päätös eräiden vuonna 1957 tuotettujen kotimaisten siementen laatuvaatimuksista
312/1957
Päätös eräiden tavaroiden vapauttamisesta vientimaksusta
311/1957
Asetus vientimaksusta
310/1957
Laki vientimaksusta
309/1957
Päätös tupakkavalmisteista suoritettavasta lisäverosta
308/1957
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
307/1957
Asetus Kiinalle tehtyjen tullimyönnytysten peruuttamisesta
306/1957
Asetus Suomen ja Norjan välillä Inarijoen yli johtavan sillan rakentamisesta ja kunnossapidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
305/1957
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1957 tulo- ja menoarvioon
304/1957
Päätös kotimaisen sokerintuotannon turvaamisesta annetun lain 2 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen perusteiden vahvistamisesta
303/1957
Päätös kotivoin hinnanalennuskorvauksista
301/1957
Laki vuoden 1957 tulojen ja omaisuuden perusteella suoritettavasta lisäverosta
298/1957
Päätös valtion viljavaraston kotimaisesta rukiista ja vehnästä maksettavista hinnoista
294/1957
Päätös eräistä kansakoululain voimaansaattamista koskevista järjestelyistä
293/1957
Päätös voin hinnoista
292/1957
Päätös tapporahan maksamisesta tapetuista hylkeistä
290/1957
Asetus toimenpiteistä alusten aiheuttamien öljyvahinkojen estämiseksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.