Säädösmuutosten hakemisto: 1957

207/1957
Asetus keskusparantolain kunnossapito- ja käyttökustannuksiin annettavasta valtionavusta
206/1957
Laki valtioneuvoston oikeuttamisesta vaihtamaan Seinäjoen tyttölyseon tontti rakennuksineen toiseen tonttiin
205/1957
Laki korvauksen hakemisesta Kuusamon ja Sallan kuntiin kuuluneiden, luovutetulle alueelle jääneiden tilojen eräistä etuuksista
204/1957
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
203/1957
Päätös kalastuksen kieltämisestä eräissä vesissä
202/1957
Päätös joka koskee tuhoeläin-, kasvinsuojelu- sekä puutavaran säilyttämis- ja kyllästämismyrkkyjä
200/1957
Asetus kauttakulusta kansainvälisessä lentoliikenteessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
199/1957
Asetus eräistä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen muutoksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
198/1957
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta Vaasan hovioikeudessa
197/1957
Asetus eräiden lähettilään virkojen haltijoilla olevasta suurlähettilään arvosta ja asemasta
196/1957
Asetus korvauksesta ruumiinvamman tai sairauden johdosta Lähi-Idän suomalaisessa valvontajoukossa palvelevalle
195/1957
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1957 aikana
194/1957
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
193/1957
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
190/1957
Asetus hengityshalvauspotilaiden hoitokustannusten korvaamisesta
186/1957
Päätös asuinrakennusten tuotantoon käytettyjen rakennustarvikkeiden hintaan sisältyneen liikevaihtoveron palauttamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
183/1957
Asetus valtion palveluksessa olevan henkilön oikeudesta lukea ikälisää ja eläkettä varten hyväkseen Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys r.y:n omistamassa Salpausselän parantolassa palvelemansa aika
182/1957
Päätös sukupuolitautilaissa tai sukupuolitautiasetuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista virkalääkärille suoritettavasta korvauksesta
181/1957
Päätös kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettavasta korvauksesta
180/1957
Päätös lastenkotien vuosimenoihin vuonna 1957 annettavan valtionavun määrän vahvistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.