Säädösmuutosten hakemisto: 1955

569/1955
Asetus suosituimmuuden soveltamisesta Espanjan alueelta peräisin oleviin tavaroihin
568/1955
Laki suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa
567/1955
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa lääkärin- ja lääkekulujen tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
566/1955
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
565/1955
Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta
564/1955
Asetus lisenssiviraston virkatoimista ja toimituskirjoista suoritettavista maksuista
561/1955
Laki korvauseläkkeiden järjestelyistä
555/1955
Päätös asuinhuoneistojen vuokrakustannusten noususta
554/1955
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
553/1955
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä
552/1955
Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
549/1955
Laki ulkomaankaupan turvaamisesta
547/1955
Laki kyytilain kumoamisesta
546/1955
Asetus käyttöpuun mittaustoimesta vientikaupassa
545/1955
Laki käyttöpuun mittaustoimesta vientikaupassa
544/1955
Laki tullien kantamisesta vuonna 1956
543/1955
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
542/1955
Päätös maalaiskuntien ja kauppaloiden kansakoulurakennusten kunnossapitokustannusten perusteista
541/1955
Päätös maidon tuottajahinnan korottamiseksi meijereille ja maidon hankintaliikkeille suoritettavista korvauksista
540/1955
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta jatkamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.