Säädösmuutosten hakemisto: 1939

336/1939
Päätös rakennusten ja huoneistojen ottamisesta käytettäväksi valtion ja kuntien virastojen, laitosten sekä niiden virkamiesten ja heidän perheidensä tarpeisiin
335/1939
Päätös työstä, johon työvelvollisuutta voidaan soveltaa
334/1939
Asetus yleisen työvelvollisuuden voimaansaattamisesta
333/1939
Asetus yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana annetun lain soveltamisesta
332/1939
Asetus läänin- ja poliisihallinnosta poikkeuksellisissa oloissa.
330/1939
Laki eräistä toimenpiteistä vuotavikojen ehkäisemiseksi
329/1939
Asetus puolueettomuusvalvonnan järjestelystä
328/1939
Asetus maksuajan lykkäyksestä eräille sotapalveluksessa oleville henkilöille
325/1939
Päätös postisäästöpankin hallituksen jäsenten palkkioista sekä pankin viran ja toimen haltijain palkkauksesta
324/1939
Päätös postisäästöpankin tehtävien välittämisestä maksettavista korvauksista ja palkkioista
323/1939
Päätös eräiden rakennusten ja huoneistojen ottamisesta käytettäväksi yleisiin tarpeisiin
322/1939
Laki lisäys vuoden 1939 tulo- ja menoarvioon.
321/1939
Asetus tiedoituskeskuksen perustamisesta valtioneuvoston kansliaan
320/1939
Päätös erinäisille sairaaloille myönnetystä oikeudesta ulosotattaa sairaalamaksut ilman tuomiota tai päätöstä
318/1939
Asetus sotarautatiemuodostelmista
316/1939
Asetus Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välisen, eräiden kummankin sopimuspuolen kansalaisuuden omaavien henkilöiden sotilaallisista velvollisuuksista vapauttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
315/1939
Asetus postisäästöpankin tehtävistä ja hoidosta
313/1939
Asetus lisenssitoimikunnan virkatoimista ja toimituskirjoista suoritettavista maksuista.
312/1939
Laki niistä yleisistä perusteista, joiden mukaan lisenssitoimikunnan virkatoimista ja toimituskirjoista on suoritettava maksuja
310/1939
Asetus alusten ja ilma-alusten radiolaitteiden käytön rajoittamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.