Säädösmuutosten hakemisto: 1931

348/1931
Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuonna 1932
347/1931
Laki maalaiskunnille vuosina 1932-1934 myönnettävistä kansakoulurakennusten valtionavuista ja kuoletuslainoista
342/1931
Laki varojen käyttämisestä maan ostamiseen valtion metsätaloutta varten
341/1931
Asetus neuvoa-antavan kansanäänestyksen toimeenpanemisesta väkijuomalainsäädännön perusteiden selvittämiseksi annetun lain täytäntöönpanosta
340/1931
Laki neuvoa-antavan kansanäänestyksen toimeenpanemisesta väkijuomalainsäädännön perusteiden selvittämiseksi
339/1931
Laki muutos koskeva erään vuoden 1930 tulo- ja menoarviossa olleen työmäärärahan käyttöä.
338/1931
Laki varojen varaamisesta uudis- ja laidunviljelyksistä pienviljelijöille jaettavia palkkioita varten
337/1931
Asetus Suomen ja Argentinan kesken tehdyn tullisopimuksen voimaansaattamisesta
336/1931
Laki Suomen ja Argentinan kesken tehdyn tullisopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
335/1931
Asetus sisältävä valtion sivilisairaalain ohjesäännön
334/1931
Asetus väliaikaisesta lainhuutorekisteristä
333/1931
Laki lisäys vuoden 1931 tulo- ja menoarvioon.
332/1931
Laki säästöpankkien julkisesta valvonnasta valtiolle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
331/1931
Laki jatko-opetuksen keskeyttämisestä maalaiskansakouluissa
329/1931
Asetus Genevessä 26 päivänä syyskuuta 1927 tehdyn, ulkomaisten välitystuomioiden täytäntöönpanoa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta
323/1931
Laki ulkomaalaisten suoritettavasta korko- ja osinkoverosta annetun lain kumoamisesta
322/1931
Päätös ajasta, jolloin erinäiset Rantasalmen ja Heinäveden kuntiin kuuluvat tilat hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa on siirrettävä Kangaslammin kuntaan
321/1931
Asetus Suomen ja Viron välisestä postiliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten muuttamisesta
320/1931
Asetus Suomen ja Tanskan välisestä postinvaihdosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten muuttamisesta
319/1931
Asetus Suomen ja Norjan välisestä postinvaihdosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.