Säädösmuutosten hakemisto: 1931

267/1931
Asetus valuuttakaupan harjoittamisesta 29 päivänä toukokuuta 1922 annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
266/1931
Laki lisäys vuoden 1931 tulo- ja menoarvioon.
264/1931
Asetus oikeudesta päästä vaaliehdolle kirkkoherranvirkaan erinäisissä eristetyssä asemassa olevissa seurakunnissa
263/1931
Asetus 11.2.1886 pappien valmistuksesta Helsingin yliopistossa annetun asetuksen muuttamisesta
262/1931
Asetus Helsingin yliopistossa filosofiankandidaattitutkintoa varten suoritettavista vieraan kielen kokeista
259/1931
Päätös kotimaisen rukiin jauhatusprosentin ja kotimaisen suurimokauran käyttöprosentin sekä kotimaisen ruisjauhon sekoitusprosentin vahvistamisesta.
258/1931
Asetus kotimaisen viljan menekin edistämisestä annetun lain soveltamisesta
257/1931
Laki kotimaisen viljan menekin edistämisestä
256/1931
Päätös Suomen Hypoteekkiyhdistyksen vuonna 1931 ottaman 50,000,000 markan suuruisen 6 1/2 % korkoisen obligatiolainan obligatioiden verovapaudesta
255/1931
Päätös erinäisten Säämingin kuntaan kuuluvien tilojen ja alueiden siirtämisestä oikeudellisessa suhteessa Savonlinnan kaupunkiin
254/1931
Päätös tulo- ja omaisuus- sekä perintö- ja lahjaverotuksen toimeenpanosta Petsamon kunnassa
251/1931
Asetus Genevessä 26 päivänä syyskuuta 1927 tehdyn, ulkomaisten välitystuomioiden täytäntöönpanoa koskevan yleissopimuksen voimaanpanosta
250/1931
Laki Genevessä 26 p:nä syyskuuta 1927 tehdyn, ulkomaisten välitystuomioiden täytäntöönpanoa koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä sekä kyseisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta
249/1931
Asetus Suomen-Eestin kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta
248/1931
Laki eräiden Suomen-Eestin kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännösten hyväksymisestä
246/1931
Asetus lisämaan antamisesta Kuusamon kunnassa oleville pienille taloille sekä samassa kunnassa olevien viljelys- ja asuntoalueiden muodostumisesta itsenäisiksi tiloiksi 22 päivänä toukokuuta 1931 annetun lain toimeenpanosta
244/1931
Päätös Viipurin kaupungin suomalaisen seurakunnan nimen muuttamisesta
242/1931
Asetus maahantuloleimauksen poistamisesta Suomen ja Danzigin vapaakaupungin väliltä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
241/1931
Asetus Suomen ja Eestin välillä tehdyn suomalaisten ja eestiläisten alusten mittakirjojen molemminpuolista tunnustamista koskevan selityskirjan voimaansaattamisesta
240/1931
Asetus Suomen ja Tanskan välisen, suomalaisille ja tanskalaisille merimiehille eräissä tapauksissa myönnettäviä etuja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.