Säädösmuutosten hakemisto: 1931

418/1931
Päätös joka sisältää määräyksiä Oulun kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
417/1931
Laki eräiden Suomen-Brasilian tullisuosituimmuussopimuksen säännösten hyväksymisestä
416/1931
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken elatusavun perimisestä pakkotoimin Oslossa 10 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
415/1931
Laki Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken elatusavun perimisestä pakkotoimin Oslossa 10 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta
414/1931
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen voimaansaattamisesta
413/1931
Laki Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta
411/1931
Asetus pääkonsulinviran ja varakonsulinviran lakkauttamisesta Hampurin pääkonsulinvirastossa
410/1931
Asetus oikeusministeriön painovapausasiaintoimiston toimistonjohtajan viran lakkauttamisesta
409/1931
Asetus Tampereen teknillisessä oppilaitoksessa ja teollisuuskouluissa suoritettavista opintomaksuista
408/1931
Päätös aluksille annettavasta väliaikaisesta kansallisuustodistuksesta
407/1931
Asetus lipputodistuksesta 8 päivänä heinäkuuta 1918 annetun Senaatin päätöksen kumoamisesta
406/1931
Asetus merenkulkulaitoksen eräiden virkojen ja toimien lakkauttamisesta
405/1931
Asetus Karjalan kannaksen rahastosta
404/1931
Asetus kaupunkialueella sijaitsevien tilojen merkitsemisestä maarekisteriin
403/1931
Asetus seminaarien sisäoppilasmaksusta
401/1931
Asetus eräiden valtion revisiolaitoksen virkojen lakkauttamisesta
400/1931
Asetus eräiden valtiokonttorin virkojen ja toimien lakkauttamisesta
397/1931
Asetus valtioneuvoston kanslian nuoremman hallitussihteerin viran muuttamisesta vanhemman hallitussihteerin viraksi
396/1931
Asetus yleisinä saapumispäivinä vuonna 1931 vakinaiseen palvelukseen astuneitten asevelvollisten kotiinlaskemisesta sekä asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1932
394/1931
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.