Säädösmuutosten hakemisto: 1920

287/1920
Asetus valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun liikenneohjesäännön 51 §:n muuttamisesta
284/1920
Asetus hengenpelastusmitalin antamisesta.
283/1920
Asetus Suomen valtiolipun käyttämisestä
282/1920
Päätös Osaran yksinäisen perintötilan R.N:o 1:5 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Ikaalisten pitäjästä Hämeenkyrön pitäjään
281/1920
Asetus valtion siviilisairaaloissa suoritettavista päivämaksuista
280/1920
Päätös jolla kielletään tuomasta Suomeen Saksasta koiria sekä Puolasta ja Danzigin kaupungista ympäristöineen nautaeläimiä, lampaita, vuohia ja sellaisista eläimistä saatuja raakatuotteita ynnä hevosia.
279/1920
Päätös Vaajakosken taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä
277/1920
Asetus jolla asetukset 26 päivältä maaliskuuta ja 2 päivältä heinäkuuta 1919 toimenpiteistä laivaliikenteen kautta Virosta uhkaavan pilkkukuumeen leviämisen ehkäisemiseksi kumotaan.
276/1920
Asetus merenmittaustoimiston virkamiehelle tulevasta päivärahasta siltä ajalta, jonka meren mittaus kestää
275/1920
Asetus muinaistieteellisen toimikunnan uudestaan järjestämisestä annetun asetuksen täytäntöönpanosta
274/1920
Asetus muinaistieteellisen toimikunnan uudestaan järjestämisestä
270/1920
Asetus aluksenmittauksesta sekä kauppa-alusten katsastuksesta y.m. suoritettavista maksuista
269/1920
Asetus erinäisten tavarain ja aineiden aluksilla kuljettamisesta
268/1920
Päätös sisältävä kuivakyljensäännöt ja kuivakyljentaulut
267/1920
Asetus kauppa-alusten lastimerkistä
266/1920
Päätös sisältävä aluksenmittaussäännöt
265/1920
Asetus ulkomaalaisten kauppa-alusten vapauttamisesta laivanmittauksesta Suomessa
264/1920
Asetus aluksenmittauksesta
263/1920
Asetus kauppa-alusten merikelpoisuuden silmälläpidosta
262/1920
Asetus kauppa-alusten katsastuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.