Säädösmuutosten hakemisto: 1918

Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

26/1918
Päätös koskeva Kauppa- ja Teollisuuskomissionin toimintavaltuuksia
26/1918
Asetus virastonimityksen "Koulutoimen Ylihallitus" muuttamisesta
25/1918
Päätös kahvin ja tupakan takavarikoimisesta
24/1918
Päätös valtionrautateiden Eläkelaitokselle tammikuun 21 päivänä 1897 annetun ohjesäännön 66 §:n sanamuodon muuttamisesta
24/1918
Päätös Venäjältä tulevista tavaroista ja laivoista kannettavista maksuista
24/1918
Asetus mooseksenuskolaisten oikeudesta muodostaa seurakuntia tai uskonnollisia yhdyskuntia Suomessa ja mooseksenuskolaisista pidettävistä luetteloista
23/1918
Päätös joka koskee kalapörssien perustamista.
22/1918
Päätös jolla hevosten vienti maasta toistaiseksi kielletään.
22/1918
Asetus mooseksenuskolaisten kirjoittamisesta siviilirekisteriin
21/1918
Päätös väliaikaisen Hevoskonttorin perustamisesta ja eräistä rajoituksista hevosten kuljetuksessa.
20/1918
Päätös koskeva takavarikoitujen alkoholipitoisten aineiden luovuttamista valtiolle
20/1918
Asetus yhden esittelijäsihteerin- ja yhden kanslistinviran perustamisesta Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskuntaan
19/1918
Asetus valtion virkatalometsien metsätyönjohtajista
19/1918
Asetus virkatalojenmetsänhoitajista
18/1918
T Suomen Senaatin tiedotus Suomen kansalle.
17/1918
Asetus suojelukasvatustoimen johdon ja valvonnan väliaikaisesta järjestämisestä.
16/1918
Päätös jolla työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 1 §:n 4 momentin nojalla määrätään, että siinä mainitut liikkeet ja työt erinäisissä maalaiskunnissa toistaiseksi eivät ole sanotun asetuksen määräysten alaisia.
15/1918
Päätös Suomen postilaitoksessa suoritettavista tilityksistä
15/1918
Päätös Viaporin linnoituksen Suomen valtion haltuun ottamisesta sekä Venäjän valtion kiinteän ja irtaimen omaisuuden takavarikoimisesta
14/1918
Päätös hienosaippuan kulutuksen järjestämisestä.
14/1918
Päätös erinäisten tarveaineiden ilmoittamisesta.
13/1918
Päätös koskeva toimenpiteitä Suomen vakinaisen armeijan muodostamisen edistämiseksi.
12/1918
Päätös siemeneksi varatun ruisviljan käyttämisestä maan väestön elatukseksi
12/1918
Päätös siemenviljan hinnasta.
11/1918
Päätös erinäisten tarveaineiden ilmoittamisesta.
11/1918
Päätös valmistamattoman kuparin, messingin, tinan ja kumin takavarikoimisesta
11/1918
Päätös koskeva kaiken tavaran maasta viennin kieltoa
10/1918
Päätös kahvin ja tupakin takavarikoimisesta
9/1918
Päätös Helsingin nimismiespiirin jakamisesta kahdeksi eri nimismiespiiriksi.
9/1918
Päätös Maataloushallituksen vakinaisten vahtimestarien osallisuudesta Siviiliviraston leski- ja orpokassaan
9/1918
Asetus oikeus-mielitautiopin alilääkärinviran perustamisesta Lapinlahden mielisairaiden keskuslaitokseen
9/1918
Asetus kolmannen protokollasihteerinviran ja neljännen kanslistinviran perustamisesta Suomen Senaatin Maataloustoimituskuntaan
8/1918
Päätös koskeva Ranuan kunnan muodostamista eri nimismiespiiriksi
8/1918
Päätös koskeva Hyvinkään kunnan muodostamista eri nimismiespiiriksi
8/1918
Asetus neljännen lääkintöneuvoksenviran perustamisesta Suomen Lääkintöhallitukseen
8/1918
Asetus kuvernööri-nimityksen muuttamisesta maaherraksi
7/1918
Laki mooseksenuskolaisista
7/1918
Laki edustajanpalkkiosta vuoden 1917 ensimmäisiltä ja toisilta valtiopäiviltä.
Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.