Säädösmuutosten hakemisto: 1918

Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

108/1918
K Kirje eduskunnan kokoonkutsumisesta ylimääräisille valtiopäiville Helsingin kaupunkiin 26 päiväksi syyskuuta 1918
107/1918
Päätös postirahavapaudesta Valtion hedelmäviljelyksen neuvojalle erinäisten kyselykaavakkeiden kulettamista varten postitse
107/1918
Asetus eräistä muutoksista toimituskirjain lunastusta ja toimituspalkkiota koskeviin säännöksiin.
106/1918
Asetus Suomessa löytyvien bentsiinivarastojen takavarikoimisesta ja pakko-ostosta
106/1918
Päätös leveäraiteisen rautatien rakentamisesta Nurmeksesta Vaalan kautta Ouluun.
105/1918
Päätös sisältävä "Suomen Punanen Tähti, Yhdistys hevosten hoitamista varten sodassa" nimisen yhdistyksen sääntöjen vahvistuksen
104/1918
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä kahdensadanmiljoonan markan suuruisen, Suomen vapaudenlainan ottamisesta.
104/1918
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä sadankahdenkymmenen miljoonan markan suuruisen valtiolainan ottamisesta kulkulaitosrahaston tarpeisiin.
104/1918
Asetus sadankahdenkymmenen miljoonan markan suuruisen valtiolainan ottamisesta kulkulaitosrahaston tarpeisiin
103/1918
Päätös joka koskee tammikuun 21 päivänä 1897 annetun Suomen valtionrautateiden Liikenneohjesäännön 16 §:n 2 kohdan muutettua sanamuotoa. Alkuperäinen asetus annettu 1897.
103/1918
Päätös Ruotsin Kuningaskunnan vastaisen maarajan ja läheisten rajaseutujen vartioimista varten asetetusta väliaikaisesta rajavartiopataljoonasta.
103/1918
Asetus Suomen kaupunginpoliisin virkamiesten ja miehistön virkapuvusta ja asestuksesta
102/1918
Päätös sähkötarvevarastojen takavarikoimisesta ja pakko-otosta
101/1918
Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
101/1918
Päätös sisältävä Suomen Käsityöläis-osakepankki, Handtverkare- Aktiebanken i Finland nimisen osakeyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen alempana mainitun pykälän muutetun sanamuodon.
100/1918
Päätös joka sisältää Postihallituksen johtosäännön
100/1918
Asetus Suomen postilaitoksen virkailijain palkkaussäännöstä
100/1918
Asetus Suomen postilaitoksen järjestelystä ja hallinnosta.
99/1918
Päätös vuoden 1918 viljasadon luovutushinnoista
98/1918
Asetus Kouluhallituksesta.
97/1918
Päätös joka koskee alempana mainituille Suomen Armeijaan kuuluville virastoille ja päälliköille myönnettyä vapaakirjeoikeutta.
97/1918
Päätös joka koskee erinäisten tilain siirtämistä Hartolan pitäjästä Joutsan pitäjään.
97/1918
Asetus Vankeinhoitohallitukselle 25.1.1881 annetun johtosäännön muuttamisesta
96/1918
Päätös hernevarastojen ja hernesadon takavarikoimisesta.
95/1918
Päätös sisältävä Landtmannabanken, Aktiebolag nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen alempana mainittujen pykäläin muutetun sanamuodon
95/1918
Päätös rikosrekisteriotteen antamisesta
95/1918
Asetus esittelijäsihteerinviran perustamisesta Kauppa- ja Teollisuustoimituskuntaan.
95/1918
Asetus Sotilasvalan kaavasta.
95/1918
Asetus Sotilasvalan vannomisesta
95/1918
Asetus Suomen Kenraalikuvernöörinkanslian lakkauttamisesta
94/1918
Päätös sosialivaltuutettujen asettamisesta Sosialihallitukseen
94/1918
Päätös sosiaalivaltuutettujen asettamisesta Sosiaalihallitukseen.
94/1918
Asetus kahdeksan tunnin työajasta 27 päivänä marraskuuta 1917 annetun lain soveltamisesta
94/1918
Laki sisältävä eräitä 18 päivänä elokuuta 1917 työväen tapaturmavakuutuksesta annettua asetusta selittäviä määräyksiä
93/1918
Päätös kalan ja kalatuotteiden kaupasta ja kuljetuksesta sekä maasta viennistä
93/1918
Päätös yksityisten oikeudesta elintarpeiden kuljetukseen
93/1918
Päätös paikallisten elintarveviranomaisten lähemmästä järjestelystä
92/1918
Laki Hallituksen oikeuttamisesta antamaan säännöksiä eräänlaisista uskonnollisista yhdyskunnista.
91/1918
Päätös sisältävä Åbo Aktiebank nimisen osakeyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen alempana mainittujen pykäläin muutetun sanamuodon
91/1918
Päätös pihkan takavarikoimisesta ja yksinoikeuden sen keruuseen ja kauppaan luovuttamisesta Kauppa- ja Teollisuuskomisionille
91/1918
Asetus majakkamaksun korottamisesta.
90/1918
Päätös vuoden 1918 viljasadon luovutushinnoista.
88/1918
joka koskee matkustajahöyrylaivoista 27 päivänä maaliskuuta 1890 annetun asetuksen 24 §:n muuttamisesta. Alkuperäinen asetus annettu 1890.
88/1918
Asetus joka koskee höyrypannujen rakennuksesta y. m. 11 päivänä huhtikuuta 1888 annetun ohjesäännön 21 §n muuttamista.
88/1918
joka koskee tarkempia määräyksiä laivanmittauksesta sisältävän, 4 päivänä lokakuuta 1876 annetun julistuksen viimeisen kohdan muuttamista. Alkuperäinen asetus annettu 1876.
88/1918
joka koskee laivanmittauksesta 4 päivänä lokakuuta 1876 annetun asetuksen 7 §: n muuttamisesta. Alkuperäinen asetus 1876.
Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.