Säädösmuutosten hakemisto: 1910

Säädösmuutokset numeroittain

86 - 67 66 - 46 45 - 25 24 - 4 3 - 1

86/1910
Laki Lisäykset Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinaiseen tulo- ja menoarvioon vuodelle 1910
85/1910
Päätös väkiluvuntaululle vahvistetun kaavan muuttamisesta eräissä kohdin
84/1910
Päätös vapaakirjeoikeuden myöntämisestä Suomen kunnallislautakuntain esimiehille sekä kansakoulunjohtokuntain postirahanvapauden laajentamisesta
84/1910
Päätös Oulun luotsauspiiriä olevain Ykskiven ja Röytän luotsiasemain lakkauttamisesta ja vielä yhden luotsivanhimman ottamisesta samaa luotsauspiiriä olevalle Ajoksen luotsiasemalle
84/1910
Päätös joka koskee väliaikaisen palkkionlisäyksen antamista Helsingin uuden suomalaisen tyttökoulun piirustuksen ja kaunokirjoituksen, voimistelun sekä laulun opettajattarille
84/1910
Päätös että 18 p:nä toukokuuta 1875 annettu Armollinen Julistus, jossa kielletään tuomasta Suomeen potaattia y.m. maan ulkopuolella olevista paikkakunnista, paitsi Wenäjältä, on kumottava
84/1910
Asetus uuden vahtimestarintoimen perustamisesta Suomen Keisarilliseen Aleksanterin-Yliopistoon
83/1910
Asetus postitalojen erikoisaseman kumoamisesta
82/1910
Päätös Viipurin linnoituksen yleisen linnoitusalueen 9 päivänä joulukuuta 1910 vahvistettuja uusia rajoja koskevain selitelmäin julkaisemisesta
81/1910
Asetus suostuntaverosta mallasjuomain valmistamisesta vuonna 1911
81/1910
Asetus siitä verosta, joka paloviinan valmistamisesta Suomessa on suoritettava, sekä tämän veron käyttämisestä vuonna 1911
80/1910
Asetus sisältävä erinäisiä määräyksiä joulukuun 10/23 päivänä 1910 annetun, leimasuostuntaa koskevan Armollisen Asetuksen soveltamisesta
80/1910
Asetus leimasuostunnasta
79/1910
Päätös joka koskee 8.10.1895 säästöpankkien tarkastajalle annetun Armollisen Johtosäännön muuttamista
78/1910
Päätös muokkaamattomien vuotien maahantuonnista ja niitä käsiteltäessä noudatettavista varokeinoista
78/1910
Päätös korvauksesta laivanmittarille muun kuin suomalaisen aluksen nettokantavuuden laskemisesta
78/1910
Päätös sellaisten pienempien lapsenpäästölaitosten perustamisesta maahan, joita tarkoitetaan Armollisessa Julistuksessa 26 päivältä huhtikuuta 1892
78/1910
Päätös joka koskee Sortavalan yleisen sairaalan lääkärinviran erottamista Sortavalan kaupunginlääkärinvirasta
78/1910
Päätös joka koskee Keisarillisen Senaatin valtaa ruton vastustamisen nähden
78/1910
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perusteesta
78/1910
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perustetta koskevan Armollisen Asetuksen käyttämisestä
77/1910
Asetus Kulkulaitosrahaston budjetista vuodeksi 1911
76/1910
Päätös joka koskee lisäystä voimassa olevan, 21 päivänä tammikuuta 1897 annettuun ohjesääntöön
76/1910
Asetus Tullihallituksen tilastokonttorin konttorikirjoittajanviran muuttamisesta aktuaarinviraksi
75/1910
Päätös kahden pakkolunastuksella Iisalmen maaseurakunnan kirkkoherran virkatalosta Iisalmen kaupungille luovutetun alueen, sen osan rautatieaseman alueesta, joka ei ole entuudestaan kuulunut kaupungille, sekä entisen reservikomppanian liittämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Iisalmen kaupunkiin.
75/1910
Päätös siitä ajasta, jolloin tilat N:rot 4, 5, 6 ja 7 Keyrityn kylässä, N:rot 1, 2 ja 7 Siikajärven kylässä sekä koko Suojärven kylä, Nilsiän pitäjää, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa ovat siirrettävät Rautavaaran pitäjään
75/1910
Päätös siitä ajasta, jolloin Mikkelin pitäjän Suonsaaren kylässä oleva Hämeensalo niminen puoli veroratsutilasta N:o 1 hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa on siirrettävä Haukivuoren pitäjään kuuluvaksi
74/1910
Päätös Raudun piirin nimismiehenviran lukemisesta niihin Wiipurin läänissä oleviin virkoihin, joiden saamiseen venäjänkielen taito on tarpeen
73/1910
Päätös koskeva uuden lääketaksan vahvistamista Suomenmaalle
72/1910
Päätös järjestyssäännön vahvistamisesta Oulunjärvestä Neittävänjokeen johtavan n.k. Siikajoen uittokanavan käyttämistä varten.
71/1910
Päätös , joka koskee vuotuista määrärahaa yhdistetyn väliaikaisen saarnaajan- ja kansakoulunopettajanviran ylläpitämiseksi Sottungan kappeliseurakunnassa.
71/1910
Päätös postirahanvapaudesta Kurkijoen maamiesopistolle sekä Kurkijoen maatilan ja metsäalueen hoitajille
70/1910
Päätös Iitin pitäjän Säyhteen kylän siirtämisestä Jaalan ja pohjoisen Iitin kruununnimismiespiiristä Iitin eteläiseen kruununnimismiespiiriin
69/1910
Päätös , joka koskee Kajaanin kihlakunnan eroittamista Oulun läänin lääninrakennuskonttorin toiminta-alueesta ja sen siirtämistä Kuopion läänin lääninrakennuskonttorin alle kuuluvaksi.
69/1910
Asetus siitä suostuntaverosta, joka on pelikorteista Suomen Suuriruhtinaanmaassa suoritettava vuonna 1911
68/1910
Asetus luonnonhistorian ja maantiedon yliopettajanviran perustamisesta maan normaalilyseoihin
67/1910
Asetus neljännen kansakouluntarkastajanviran perustamisesta Koulutoimen Ylihallitukseen
Säädösmuutokset numeroittain

86 - 67 66 - 46 45 - 25 24 - 4 3 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.