Säädösmuutosten hakemisto: 1902

Säädösmuutokset numeroittain

46 - 27 26 - 7 6 - 1

46/1902
Laki Lisäykset Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräiseen menoarvioon vuodeksi 1902
46/1902
Laki Lisäykset Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinaiseen menoarvioon vuodeksi 1902
45/1902
Päätös koskeva palkansäästöä avoimesta kolleganvirasta alkeisoppilaitoksissa ja tyttökouluissa
44/1902
Asetus koskeva muutoksia Turun kaupungin poliisilaitoksen vuosirahansääntöön
43/1902
Päätös sisältävä tarkempia ohjeita sen vahingonkorvauksen määräämisestä, jonka kruunu Maanviljelyshallituksen valvonnan alaisessa työssä sattuneen tapaturman johdosta on velvollinen suorittamaan 5 p:nä Joulukuuta 1895 annetun, työnantajan vastuunalaisuutta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta koskevan lain mukaan
42/1902
Asetus koskeva kreikkalais-katolisten pappien oikeuttamista antamaan uskonnonopetusta kreikkalais-katoliseen uskontoon kuuluville oppilaille Suomen kansakouluissa
41/1902
Päätös koskeva Hämeensalo nimisen puolen veroratsutilan N:o 1 Mikkelin pitäjän Suonsaaren kylässä siirtämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa sanotusta pitäjästä Haukivuoren pitäjään
40/1902
Päätös siitä, että 4 § 11 p:nä Maaliskuuta 1880 annetussa Suomen kansakoulunopettajain leski- ja orpokassan ohjesäännössä, semmoisena kuin tämä § kuuluu armollisen julistuksen mukaan 21 p: ltä Maaliskuuta 1894, muutetaan toisin kuuluvaksi
39/1902
Päätös sisältävä tarkempia määräyksiä yleistä keskusliikettä varten olevain yksityisten rautateiden silmälläpidosta
38/1902
Päätös , koskeva kieltoa kreikkalais-katoliseen uskontunnustukseen kuuluvain henkilöin kutsumista vastaan oikeuteen kreikkalaiskatolisen kirkon suurina juhlapäivinä
38/1902
M siitä, että alioikeuksien istuntoja ei saa pitää Keisarillisina juhlapäivinä
37/1902
Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta, jossa Uudenkarlepyyn kaupungin Valtuusmiehet ovat alamaisuudessa anoneet että hakemuskirjaan liitetty ehdotus liikenneohjesäännöksi ja liikennetaksaksi Uudenkaarlepyyn - Kovjoen rautatielle armollisimmasti vahvistettaisiin noudatettavaksi sekä radalla vielä kestävään väliaikaiseen liikenteeseen että siihen yleiseen vakinaiseenkin liikenteeseen nähden, jonka avaamiseen Kaupunginvaltuusmiehet toivoivat voivansa lähimmässä tulevaisuudessa hankkia asianmukaisen luvan.. Keisarillinen Senaatti on vahvistanut seuraavan Liikenneohjesäännön ja liikennetaksan Uudenkaarlepyyn-Kovjoen rautatielle
36/1902
Päätös koskeva ohjesääntöä Suomen merimiesten tapaturmavakuutuslaitokselle
36/1902
Laki laivanisännän vastuunalaisuudesta merimiestä palveluksessaan kohtaavasta ruumiinvammasta
35/1902
Päätös koskeva johtosääntöä maan venäjänkielen opetuksen tarkastajille koetteeksi toistaiseksi noudatettavaksi kolmen vuoden aikana luettuna 1 p:stä Syyskuuta 1902
35/1902
Päätös koskeva maan jakamista kutsunta-alueisiin
35/1902
Päätös koskeva myönnetyitä määrärahoja lainojen antamiseen kunnallisten viljelysrahastojen perustamista tai vahvistamista varten
34/1902
Asetus koskeva naisille suotua oikeutta Suomessa harjoittaa apteekkarinammattia
34/1902
Päätös koskeva ohjesääntöä Vuorelan kasvatuslaitokselle alaikäisiä naispuolisia lainrikkojia varten
34/1902
Asetus alaikäisiä naispuolisia lainrikkojia varten perustetun Vuorelan kasvatuslaitoksen uudestijärjestämisestä sekä vuosirahansäännöstä mainitulle laitokselle
33/1902
J Julistuskirja Hänen Keisarillisen Korkeutensa Suuriruhtinatar Helena Wladimirovnan avioliittoon-vihkimisen johdosta
32/1902
M palkanlisäyksestä majakkavartijoille
32/1902
Asetus Suomen Suuriruhtinaanmaan Kuvernöörien toimivallan laajentamisesta
32/1902
K Suomenmaan Kenraalikuvernöörille, sisältävä tarkemman määräyksen Keisarillisen Majesteetin 26 p:nä Elokuuta/8 p:nä Syyskuuta 1902 Keisarillisen Suomen Senaatin Ohjesäännön muuttamisesta eräiltä kohdin antaman Armollisen Asetuksen käyttämisestä
32/1902
Asetus Keisarillisen Suomen Senaatin Ohjesäännön muuttamisesta eräiltä kohdin
32/1902
K Suomenmaan Kenraalikuvernöörille, sisältävä tarkempia määräyksiä Keisarillisen Majesteetin 1/14 p:nä Elokuuta 1902 siitä, missä järjestyksessä hallintovirastojen virkamiehiä on erotettava virasta, siitä, missä järjestyksessä oikeuskunnan virkamiehiä on erotettava virasta ja siitä, missä järjestyksessä virkamiehiä on syytettävä oikeudessa virkarikoksista, antamain Armollisten asetusten käyttämisestä.
32/1902
Asetus siitä, missä järjestyksessä virkamiehiä on syytettävä oikeudessa virkarikoksista
32/1902
Asetus siitä, missä järjestyksessä oikeuskunnan virkamiehiä on erotettava virasta
32/1902
Asetus siitä, missä järjestyksessä hallintovirastojen virkamiehiä on erotettava virasta
32/1902
K Suomenmaan Kenraalikuvernöörille, sisältävä tarkempia määräyksiä Keisarillisen Majesteetin 18/31 p:nä Heinäkuuta 1902 erinäisten Suomen Siviilikunnan virkoja koskevain säännösten muuttamisesta antaman Armollisen Asetuksen käyttämisestä
32/1902
Asetus erinäisten Suomen siviilikunnan virkoja koskevain säännösten muuttamisesta
31/1902
Asetus koskeva ylikontrollöörin asettamista tullilaitokseen
31/1902
Asetus joka sisältää eräitä määräyksiä yhteisestä kuntakokouksesta
31/1902
Asetus jolla 8 § valtaus- ja kaivossäännössä 12 p:ltä Marraskuuta 1883 muutetaan toisin kuuluvaksi
31/1902
Kalastussääntö Suomen Suuriruhtinaanmaalle
31/1902
Asetus kalastuskaitsijan kelpoisuudesta todistamaan vesistön luvatonta käyttämistä koskevassa asiassa
31/1902
Asetus , jolla 2, 3, 5, ja 31 § asetuksessa maatilojen osittamisesta 12 p:ltä Kesäkuuta 1895 muutetaan toisin kuuluviksi
31/1902
Laki sisältävä määräyksiä välirajasta vedessä ja vesialueen jaosta
31/1902
Asetus siitä, mitä Heinäkuun 10/23 p:nä 1902 annettua vesioikeuslakia käytettäessä on noudatettava
31/1902
Asetus joka koskee vesilaitoksen omistajan oikeutta eräissä tapauksissa saada oikeutensa koskeen tuomioistuimen tutkittavaksi
31/1902
Vesioikeuslaki
30/1902
Asetus siitä mitä kotieläimiä teurastettaessa on varteenotettava
30/1902
M Määräys koskeva Peräseinäjoen kylän siirtämistä hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Alavuden pitäjästä Peräseinäjoen pitäjään
30/1902
M Määräys koskeva Muhoksen pitäjän koko Wuotungin kylän ja saman pitäjän Pyhänsivun kylän talojen N:ro 9 ja 10 siirtämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa mainitusta pitäjästä Ylikiimingin kappeliin
29/1902
M Määräys koskeva erinäisiä määrärahoja töiden suorittamiseksi Koulutoimen Ylihallituksessa
29/1902
M Määräys ent. Suomen sotaväen kasarmien käyttämisestä
28/1902
Asetus koskeva Yleisten rakennusten Ylihallituksessa palveleville arkkitehdeille suotua oikeutta eläkkeeseen
27/1902
Päätös koskeva postiosotusten vaihtoa Suomen ja Wenäjän valtakunnan muiden osain välillä
Säädösmuutokset numeroittain

46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.