Sähköinen säädöskokoelma: 2023

Säädöskokoelmat numeroittain

605 - 506 505 - 406 405 - 306 305 - 206 205 - 106 105 - 6 5 - 1

605/2023 Suomeksi På svenska
Laki alkoholilain 12 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
604/2023 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhdistyslain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
603/2023 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
602/2023 Suomeksi På svenska
Laki merilain 5 luvun 3 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
601/2023 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
600/2023 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörahastolain 12 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
599/2023 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 6 luvun muuttamisesta, 30.3.2023
598/2023 Suomeksi På svenska
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
597/2023 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain 25 luvun 4 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
596/2023 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
595/2023 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 14 luvun 1 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
594/2023 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
593/2023 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
592/2023 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain 120 a §:n muuttamisesta, 30.3.2023
591/2023 Suomeksi På svenska
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
590/2023 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 18 luvun 9 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
589/2023 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 ja 52 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
588/2023 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta, 30.3.2023
587/2023 Suomeksi På svenska
Laki viihdelaitelain 3 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
586/2023 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain 28 ja 56 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
585/2023 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta , 30.3.2023
584/2023 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
583/2023 Suomeksi På svenska
Laki prokuralain 1 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
582/2023 Suomeksi På svenska
Laki yrityskiinnityslain 27 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
581/2023 Suomeksi På svenska
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
580/2023 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
579/2023 Suomeksi På svenska
Laki eurooppaosuuskuntalain 2 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
578/2023 Suomeksi På svenska
Laki eurooppayhtiölain 2 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
577/2023 Suomeksi På svenska
Laki asunto-osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n ja 22 luvun 4 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
576/2023 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain 2 luvun 8 §:n ja 23 luvun 4 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
575/2023 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain 2 luvun 8 §:n ja 20 luvun 4 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
574/2023 Suomeksi På svenska
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
573/2023 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain 31 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
572/2023 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoimintalain 2 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
571/2023 Suomeksi På svenska
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
570/2023 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
569/2023 Suomeksi På svenska
Laki kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
568/2023 Suomeksi På svenska
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta , 30.3.2023
567/2023 Suomeksi På svenska
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta , 30.3.2023
566/2023 Suomeksi På svenska
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
565/2023 Suomeksi På svenska
Elinkeinotoimintalaki , 30.3.2023
564/2023 Suomeksi På svenska
Kaupparekisterilaki , 30.3.2023
563/2023 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
562/2023 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
561/2023 Suomeksi På svenska
Luotsauslaki , 30.3.2023
560/2023 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
559/2023 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
558/2023 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
557/2023 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
556/2023 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 30.3.2023
555/2023 Suomeksi På svenska
Laki säteilylain muuttamisesta, 30.3.2023
554/2023 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta , 30.3.2023
553/2023 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun 13 §:n muuttamisesta , 30.3.2023
552/2023 Suomeksi På svenska
Laki rautatiekuljetuslain 9 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
551/2023 Suomeksi På svenska
Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
550/2023 Suomeksi På svenska
Laki painelaitelain 1 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
549/2023 Suomeksi På svenska
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 30.3.2023
548/2023 Suomeksi På svenska
Laki konttilain 1 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
547/2023 Suomeksi På svenska
Laki kemikaalilain 5 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
546/2023 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
545/2023 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
544/2023 Suomeksi På svenska
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
543/2023 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain 106 b §:n muuttamisesta, 30.3.2023
542/2023 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain 65 §:n muuttamisesta, 30.3.2023
541/2023 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, 30.3.2023
540/2023 Suomeksi På svenska
Laki Talaskankaan luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
539/2023 Suomeksi På svenska
Laki Levanevan luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
538/2023 Suomeksi På svenska
Laki Martinselkosen luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
537/2023 Suomeksi På svenska
Laki Punkaharjun luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
536/2023 Suomeksi På svenska
Laki Jonkerinsalon, Siikavaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueista annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
535/2023 Suomeksi På svenska
Laki Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
534/2023 Suomeksi På svenska
Laki Ystävyyden puistosta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
533/2023 Suomeksi På svenska
Laki Valkmusan kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
532/2023 Suomeksi På svenska
Laki Nuuksion kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
531/2023 Suomeksi På svenska
Laki Päijänteen kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta , 29.3.2023
530/2023 Suomeksi På svenska
Laki Puurijärven ja Isonsuon kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
529/2023 Suomeksi På svenska
Laki Kolin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
528/2023 Suomeksi På svenska
Laki Perämeren kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
527/2023 Suomeksi På svenska
Laki Torronsuon kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
526/2023 Suomeksi På svenska
Laki Tammisaaren saariston kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 29.12.2023
525/2023 Suomeksi På svenska
Laki Urho Kekkosen kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
524/2023 Suomeksi På svenska
Laki Saaristomeren kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
523/2023 Suomeksi På svenska
Laki Karkalin luonnonpuistosta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
522/2023 Suomeksi På svenska
Laki eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
521/2023 Suomeksi På svenska
Laki eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta , 29.3.2023
520/2023 Suomeksi På svenska
Laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
519/2023 Suomeksi På svenska
Laki Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta, 29.3.2023
518/2023 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
517/2023 Suomeksi På svenska
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
516/2023 Suomeksi På svenska
Laki aravalain muuttamisesta, 29.3.2023
515/2023 Suomeksi På svenska
Laki aravarajoituslain muuttamisesta, 29.3.2023
514/2023 Suomeksi På svenska
Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
513/2023 Suomeksi På svenska
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 29.3.2023
512/2023 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2023
511/2023 Suomeksi På svenska
Laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 29.3.2023
510/2023 Suomeksi På svenska
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 29.3.2023
509/2023 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 29.3.2023
508/2023 Suomeksi På svenska
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 29.3.2023
507/2023 Suomeksi På svenska
Laki sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä, 29.3.2023
506/2023 Suomeksi På svenska
Laki yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdystä sopimuksesta, 29.3.2023
Säädöskokoelmat numeroittain

605 - 506 505 - 406 405 - 306 305 - 206 205 - 106 105 - 6 5 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.