Sähköinen säädöskokoelma: 2022

1398/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020–2022 annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2022
1397/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2022
1396/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-kesäkuussa vuonna 2023 , 31.12.2022
1395/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2022
1394/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavista vähimmäistiedoista sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavasta tietoaineistosta, 31.12.2022
1393/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, 31.12.2022
1392/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden rahoituksesta , 31.12.2022
1391/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus varusmiespalveluksessa ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien yhteismajoitusta koskevasta kokeilusta, 31.12.2022
1390/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2022
1389/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 31.12.2022
1388/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2022
1387/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päihdehuoltoasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 31.12.2022
1386/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus mielenterveysasetuksen 1 §:n ja 2 a luvun kumoamisesta, 31.12.2022
1385/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2023–2032, 31.12.2022
1384/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista, 31.12.2022
1383/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta, 31.12.2022
1382/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2023, 31.12.2022
1381/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta, 31.12.2022
1380/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2022
1379/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien korvaus- ja tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista, 31.12.2022
1378/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa, 31.12.2022
1377/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontapalveluista, 31.12.2022
1376/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista, 31.12.2022
1375/2022 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2022
1374/2022 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2022
1373/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta, 31.12.2022
1372/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2022
1371/2022 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus huumausainerikoksista epäillyille tai huumausainerikoksiin syyllistyneille hoitoa antavista toimintayksiköistä, 31.12.2022
1370/2022 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2022
1369/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2022
1368/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2022
1367/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta , 31.12.2022
1366/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2022
1365/2022 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2022
1364/2022 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta , 31.12.2022
1363/2022 Suomeksi På svenska
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2022
1362/2022 Suomeksi På svenska
Laki biopankkilain 41 §:n muuttamisesta, 31.12.2022
1361/2022 Suomeksi På svenska
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja sen väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 31.12.2022
1360/2022 Suomeksi På svenska
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2022
1359/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta, 30.12.2022
1358/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2022
1357/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023, 30.12.2022
1356/2022 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta , 30.12.2022
1355/2022 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1354/2022 Suomeksi På svenska
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1353/2022 Suomeksi På svenska
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2022
1352/2022 Suomeksi På svenska
Laki brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta, 30.12.2022
1351/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2022
1350/2022 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 4 luvun 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1349/2022 Suomeksi På svenska
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta , 30.12.2022
1348/2022 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta , 30.12.2022
1347/2022 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain 46 ja 47 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1346/2022 Suomeksi På svenska
Laki joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2022
1345/2022 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta  , 30.12.2022
1344/2022 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 20 ja 21 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1343/2022 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2022
1342/2022 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta , 30.12.2022
1341/2022 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta , 30.12.2022
1340/2022 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1339/2022 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta , 30.12.2022
1338/2022 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta , 30.12.2022
1337/2022 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta , 30.12.2022
1336/2022 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta , 30.12.2022
1335/2022 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2022
1334/2022 Suomeksi På svenska
Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta , 30.12.2022
1333/2022 Suomeksi På svenska
Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista, 30.12.2022
1332/2022 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin suorista viljelijätuista, 30.12.2022
1331/2022 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2022
1330/2022 Suomeksi På svenska
Laki kolttalain muuttamisesta, 30.12.2022
1329/2022 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta , 30.12.2022
1328/2022 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2022
1327/2022 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1326/2022 Suomeksi På svenska
Laki Ruokavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1325/2022 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027, 30.12.2022
1324/2022 Suomeksi På svenska
Laki yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista, 30.12.2022
1323/2022 Suomeksi På svenska
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1322/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2022
1321/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2022
1320/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista , 30.12.2022
1319/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus muovia sisältävistä kalastusvälineistä, 30.12.2022
1318/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista, 30.12.2022
1317/2022 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1316/2022 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1315/2022 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 33 d §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1314/2022 Suomeksi På svenska
Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta, 30.12.2022
1313/2022 Suomeksi På svenska
Laki siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1312/2022 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 36 ja 38 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1311/2022 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta , 30.12.2022
1310/2022 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 38 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1309/2022 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1308/2022 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain muuttamisesta , 30.12.2022
1307/2022 Suomeksi På svenska
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta , 30.12.2022
1306/2022 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain 62 ja 78 §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1305/2022 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain 24 d §:n muuttamisesta , 30.12.2022
1304/2022 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2022
1303/2022 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamisesta , 30.12.2022
1302/2022 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1301/2022 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta, 30.12.2022
1300/2022 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.12.2022
1299/2022 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.12.2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.